escola oficis de muntanya

Què és l'EOM?

L’Escola d’Oficis de Muntanya és un centre formatiu de l’Alt Pirineu i Aran.

Ens definim com un centre integrador, democràtic, laic, català, respectuós, ecològic i amb perspectiva de gènere. 

La nostra voluntat és oferir un ensenyament de qualitat al nostre territori i acompanyar alumnes i professionals a esdevenir agents actius pel desenvolupament dels reptes que es plantegen a les noves ruralitats.

Objectius

Oferir una formació arrelada al territori de qualitat capaç de generar llocs de treball sòlids, dignes i d'exel·lència professional.
Crear una xarxa d'entitats del món rural formadores i professionals per treballar de manera cooperativa i complementar-nos.
Recuperar les tradicions rurals per tal de valoritzar el nostre patrimoni i així poder donar resposta als reptes de l'actualitat.

Valors

RESPECTE

Tenim una mirada de respecte personal, cap a totes les persones i al planeta. 

COOPERACIÓ

Creiem en la necessitat de crear sinèrgies amb altres entitats i persones del territori.

SOSTENIBILITAT

Volem donar una resposta conscient a l’emergència climàtica pensant i creant alternatives sostenibles.

AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Sentim la necessitat de posar les cures al centre i apostar per un model just i sense violències.

El Projecte Educatiu

El projecte educatiu de l’EOM s’emmarca en aquests 8 principis:

1. Global, en la mesura que proporciona unitat de criteri d’acció, coherència i coordinació.

2. Integral, perquè aglutina tots els elements materials i humans que intervenen en el procés de formació.

3. Prospectiu, ja que orienta al futur basant-se en els mitjans i en les possibilitats del present.

4. Vinculant, en implicar tots els membres participants.

5. Configurador, en proposar una imatge pròpia del centre i definir un model d’actuacions, una personalitat diferenciada en relació amb l’exterior.

6. Funcional, en tant que proporciona criteris realistes per a portar a terme els objectius proposats i per a dinamitzar i optimitzar el procés de formació.

7. Crític, ja que presta atenció a la dissensió, a l’avaluació continuada de les pròpies actuacions i a una reflexió sobre la seva adequació als objectius determinats.

8. Obert, en conjugar des de la seva elaboració les aportacions de tota la comunitat educativa.

aged-gf393c0826_1920
books-g27bea941a_1920